ALGEMEEN

Is er nog een plekje?
Zie de Openingstijden pagina voor de actuele beschikbaarheid

Wat zijn de openingstijden?
“Bij Iris” is geopend op maandag, dinsdag en donderdag, tussen 08:00 uur en 18:00. Kijk hier voor meer informatie.

Wanneer is de opvang gesloten tijdens bijvoorbeeld vakanties?
Normaal gezien is “Bij Iris” in de zomer 3 weken gesloten en 1 week rond Kerst en Oud & Nieuw. De exacte data ontvangt u bij aanmelding of aan het begin van het nieuwe jaar. Kijk hier voor meer informatie.

Wat zijn de voor- en nadelen van gastouderopvang?
Voordelen:
1. Een vast gezicht en dus duidelijke gewoontes, goede hechting, stabiliteit.
2. Flexibele opvang, alles is bespreekbaar.
3. Kleinschaligheid waardoor er veel aandacht is voor de ontwikkeling van jouw kind.
Mogelijke nadelen:
1. Grote afhankelijkheid: Als er iets met de gastouder is, is er geen opvang. Je bent als vraagouder dan zelf verantwoordelijk voor vervangende opvang; ViaViela kan daar wel een hulp in zijn.

Wat moet ik weten over “Crèche-rijpheid”?
Het is voor jullie als ouders en voor mij als gastouder fijn om met deze drie voorwaarden rekening te houden:
1. Je kind kan binnen afzienbare tijd (ongeveer één maand) wennen aan mij als gastouder en niet (meer) ontroostbaar huilen bij het afscheid of bij het naar bed brengen.
2. Je kind kan zelfstandig in slaap vallen (wakker in bed gelegd en na verhaaltje of liedje zelf in slaap vallen)
3. Je kind kan uit een fles drinken (voor baby’s, ze moeten de fles accepteren als ze gewend zijn aan borstvoeding)
Mocht aan één van deze drie voorwaarden niet worden voldaan, dan gaan we in gesprek.

Wat moet ik weten over “wennen”?
Het is maar al te vaak gebleken dat met halve dagen wennen aan de gastouder en nieuwe omgeving uiteindelijk voor meer problemen zorgt, dan gelijk je kind hele dagen brengen. Het is het beste om de verandering resoluut in te voeren, dan zaai je ook geen verwarring. Maar, het gaat niet alleen om het kind. Jullie als ouders moeten ook wennen aan nieuwe situatie en kinderen voelen dat haarscherp aan. Het is dus het beste om vooraf samen op bezoek te komen met kind wat in de opvang komt. Dan kunnen jullie en kind rustig wennen, ook aan mij als gastouder. Zodra het nieuwe ritme start is het wel fijn als een van jullie de eerste dagen stand-by staat als het kind echt ontroostbaar blijkt te zijn en je hem/haar moet komen halen.

Kan mijn kind eerst op proef?
“Bij Iris” hanteert een proeftijd van 1 maand, waarbinnen de overeenkomst kan worden beëindigd. Na de proefmaand geldt een opzegtermijn van 1 maand. Kijk hier voor meer informatie.

FINANCIEEL
Wat is het tarief van “Bij Iris”?
Het in 2023 vastgestelde tarief is €7,- per uur per kind. Dit is inclusief brood, fruit/groentehapjes, sap en iets lekkers tussendoor; dit zal grotendeels biologisch zijn. Dit is exclusief luiers, speciale babyvoeding en voeding in verband met allergieën. Zie voor meer informatie de Tarieven pagina.

Wat is het tarief van Gastouderbureau ViaViela?
Het in 2023 vastgestelde tarief van ViaViela:

minder dan 8 uur per week
1 kind € 45,00
2 kinderen € 68,00
3 kinderen € 81,00
4 kinderen € 98,00

meer dan 8 uur per week
1 kind € 67,00
2 kinderen € 90,00
3 kinderen € 105,00
4 kinderen € 120,00

Waarom moet ik betalen voor het Gastouderbureau?
Het is in Nederland wettelijk geregeld dat ouders zich naast het gastouderschap ook in moeten schrijven bij een Gastouderbureau. Alleen op deze manier kunnen ouders in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. “Bij Iris” werkt samen met Gastouderbureau ViaViela.

Hoeveel uren moeten minimaal worden afgenomen?
Per opvangdag worden minimaal 9 uren gefactureerd. Kijk hier voor meer informatie.

Heb ik recht op Kinderopvangtoeslag?
Door mijn registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang en de samenwerking met een gastouderbureau, kun je als vraagouder toeslagen aanvragen bij de belastingdienst. Voor 2023 is een maximum bedrag van €6,73 per kind per uur vastgesteld. Echter, het bedrag dat je daadwerkelijk krijgt hangt af van je (gezamenlijke) inkomen en werkuren. Om het toeslag tarief te berekenen kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

Geldt er een opzegtermijn?
Nadat de eerste proefmaand is verstreken geldt een opzegtermijn van 1 maand.Kijk hier voor meer informatie.

Moet ik betalen tijdens feestdagen en vakanties?
Tijdens nationale feestdagen en/of vakantie van de gastouder zullen er geen kosten worden berekend. Echter, bij vakantie van de vraagouder, terwijl de opvang geopend is, zullen de normale contracturen worden gefactureerd. Kijk hier voor meer informatie.