De kosten voor jou als vraagouder van je kind bij Kinderopvang “Bij Iris” is uit 2 delen opgebouwd:
1. Je betaalt een deel voor de opvang van je kind aan de gastouder.
2. Je betaalt een deel aan het gastouderbureau Via Viela

Hieronder worden de verschillende kosten verder uitgelegd. Daarnaast vind je informatie die je nodig hebt voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

KOSTEN KINDEROPVANG BIJ IRIS

Het uurtarief in 2023 voor kinderopvang “Bij Iris” bedraagt: €7,- per uur per kind
.

Dit is inclusief brood, fruit/groentehapjes, sap en iets lekkers tussendoor: Dit zal grotendeels biologisch zijn. Activiteiten als iets lekkers bakken, knutselen en tekenen vallen onder mijn kosten en zijn bij het uurtarief inbegrepen. Naast het tarief voor “Bij Iris” en gastouderbureau neem je als ouder zelf luiers, billendoekjes, eventuele billenzalf en eventuele speciale babyvoeding zoals opvolgmelk en dieet/allergie gerelateerde voeding mee naar de gastouder.

Het aantal opvanguren per dag is minimaal 9 uur per dag. Maandelijks zullen de kosten door het gastouderbureau worden gefactureerd. Tijdens nationale feestdagen en/of vakanties van de gastouder zullen er geen kosten worden berekend. Bij vakantie van de vraagouder, terwijl de opvang geopend is, zullen de normale contracturen worden gefactureerd. “Bij Iris” hanteert de eerste maand na inschrijving als proefmaand waarin per direct langs beide kanten de opvang stop gezet kan worden. Daarna geldt er een opzegtermijn van 1 maand.

KOSTEN GASTOUDERBUREAU ViaViela 2023

minder dan 8 uur per week
1 kind € 45,00
2 kinderen € 68,00
3 kinderen € 81,00
4 kinderen € 98,00

meer dan 8 uur per week
1 kind € 67,00
2 kinderen € 90,00
3 kinderen € 105,00
4 kinderen € 120,00

KINDEROPVANGTOESLAG
Door mijn registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang en de samenwerking met een gastouderbureau kun je als vraagouder toeslagen aanvragen bij de belastingdienst.

Registratienummer: “Bij Iris” 182787527

Voor 2023 is de maximum toeslag vastgesteld op 6,73 per uur per kind. De daadwerkelijke hoogte van uw toeslag hangt af van je (gezamenlijke) inkomen en het aantal opvanguren afgezet tegen het aantal gewerkt uren van de minst werkende ouder. Ga voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag naar de website van de Belastingdienst.